حمید باقری خولنجانی با حکم مدیر عامل شرکت ملی پست به عنوان سرپرست اداره کل پست استان اصفهان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، این انتصاب با حکمی از سوی حسین نعمتی معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی پست ایران انجام شد.

گفتنی است؛ سعید رجالی مدیر کل سابق پست استان اصفهان نیز به بازنشستگی نایل آمد.