مشاور عالی و مدیرکل حوزه استاندار هرمزگان از بازرسی سرزده از سازمان های خدمات رسان استان هرمزگان با هدف رسیدگی به مسائل مردم و اعمال نظارت بیشتر بر دستگاه ها در جهت افزایش رضایتمندی مردم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «محمدباقر کشفی» با بیان اینکه استاندار هرمزگان بر بازدید سرزده از سازمان ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان توسط بازرسان تاکید دارد، عنوان کرد: در این راستا به اداره کل بازرسی استانداری هرمزگان ماموریت داده شده تا بازرسی و بازدید سرزده از سازمان ها و دستگاه های خدمات رسان در سطح استان نظیر بیمارستان ها، راه آهن، فرودگاه، ترمینال های مسافری و اورژانس را در دستور کار قرار داده و بازرسی ها به صورت سرزده انجام شود.

وی ادامه داد: اگر در این بازرسی‌ها هرگونه کم کاری و بی توجهی به انجام امور مردم دیده شود، از سوی بازرسان گزارش خواهد شد تا طبق قانون با متخلفان برخورد شود.

مشاور عالی و مدیرکل حوزه استاندار هرمزگان با اشاره به در نظر گرفتن راه هایی جهت انتقال مسائل و مشکلات از سوی مردم به استاندار هرمزگان، افزود: در محل میزهای خدمت برپا شده در تمامی دستگاه های اجرایی استان هرمزگان صندوق هایی جهت ارتباط با استاندار نصب شده که مردم می‌توانند نظرات، درخواست ها و مسائل خود را از این طریق با استاندار هرمزگان در میان بگذارند.

کشفی تصریح کرد: تلفن 111 مرکز سامد هرمزگان نیز دیگر راه انتقال مسائل و نظرات مردمی به استاندار است و به تمامی این درخواست ها چه به صورت مکتوب و چه به صورت تلفنی در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد.

وی گفت: بازرسی‌های سرزده و انتقال درخواست ها و مسائل به استاندار با هدف اعمال نظارت بیشتر بر دستگاه ها و افزایش رضایتمندی و اعتماد مردم صورت می گیرد.