سرپرست اداره محیط زیست شهرستان اردستان از دستگیری شکارچی متخلف به همراه مقادیری گوشت شکار و دو اسلحه در اردستان دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمد عباسی گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست اردستان با همکاری ماموران پلیس اطلاعات وامنیت از منزلی درشهر اردستان موفق به کشف مقادیری گوشت ازنوع قوچ یا میش وحشی و یک عدد سلاح گلوله زنی 270 ویک اسلحه 2 لول وتعداد فشنگ شدند.

وی افزود:جریمه شکار غیر مجاز یک راس قوچ ومیش وحشی یکصد میلیون ریال و جریمه کیفری شکارغیر مجاز قوچ ومیش وحشی از سیصد میلیون تا پانصد میلیون ریال تعیین شده است.