مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: همزمان با دهه کرامت50 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی اصفهان افزوده می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، قدرت افتخاری با اشاره به آیین بهره برداری رسمی از طرح های توسعه حمل و نقل شهر اصفهان در هفته آینده اظهار کرد: 50 دستگاه اتوبوس جدید با استاندارد یورو 4 هفته آینده به صورت رسمی رونمایی و به ناوگان شهر اصفهان اضافه می شود. همچنین 30 دستگاه اتوبوس نیز بهسازی خواهند شد.

وی با بیان این که یکی از مهمترین برنامه‌های اتوبوسرانی اصفهان بازسازی ناوگان است تا اتوبوس‌ها به چرخه فعالیت در شهر باز گردند، بیان کرد: در هفته آینده 30 دستگاه اتوبوس مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایشی بازسازی شده و به صورت رسمی به ناوگان اتوبوسرانی باز می گردد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه به بهره برداری رسمی 8 خط جدید در سطح شهر اصفهان در هفته آینده اشاره و تصریح کرد: افتتاح سامانه اتوبوس تندرو خیابان شیخ بهایی-جهاد به طول یک و نیم کیلومتر، خط ویژه ۲۶ میدان امام حسین (ع)- آتشگاه -پایانه شهدای درچه با ۲۰ دستگاه اتوبوس بازسازی شده و خط سامانه تندرو میدان جمهوری اسلامی-میدان استقلال با ۲۰ دستگاه اتوبوس نو از مهمترین خطوطی است که در هفته آینده به صورت رسمی در اختیار شهروندان قرار می گیرد. 

وی اضافه کرد: خط ۷۴ پل شیری-پایانه قدس (شهرک کوثر)، خط ۴۵ میدان جمهوری-پایانه قدس (شهرک کوثر)، خط ۸ میدان شهید علیخانی- پایانه قدس (شهرک کوثر)، خط ۱۵۲پایانه باقوشخانه -ارزنان-حصه شمالی و خط ۱۲۰ میرزا طاهر- خیابان بابک- میدان جمهوری نیز در هفته آتی به صورت رسمی در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

افتخاری اعلام کرد: هفته آینده همچنین به صورت رسمی از لباس و فرم ویژه رانندگان با حضور مدیران شهری رونمایی می شود. شعار "خوب ببینیم، خوب دیده شویم، ایمن باشیم" بر این لباس ها حک شده که امید است در زمینه افزایش ایمنی در حوزه حمل و نقل شهری اثرگذار باشد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه رونمایی از تابلوهای جدید راهنمای خطوط و راهنمای مسافر در کلیه خطوط و راهنمای تابلو بر روی بدنه اتوبوس به دو زبان فارسی و انگلیسی و ساماندهی 15 خط را از دیگر طرح های حمل و نقلی آماده بهره برداری رسمی برشمرد و اظهار کرد: همچنین در هفته آینده از 78 واحد مسکونی از سوی تعاونی مسکن اتوبوسرانی با هزینه و سرمایه گذاری شرکت واحد بهره برداری خواهد شد و در اختیار کارکنان اتوبوسرانی قرار خواهد گرفت.