تا ساعاتی دیگر، علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وارد خرم‌آباد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، تا ساعاتی دیگر، علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راس هیاتی به منظور بررسی چند طرح گردشگری، صنایع دستی و فرهنگی وارد خرم‌آباد می‌شود.

بر اساس اعلام اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان، علی اصغر مونسان در این سفر 2 روزه از چند طرح گردشگری در شهرهای بروجرد، خرم‌آباد دیدن خواهد کرد.

بازدید از آبشار بیشه و بررسی وضعیت گردشگری منطقه نیز یکی از برنامه‌های مونسان در این سفر 2 روزه به لرستان است.