کاروان زیر سایه خورشید به همراه هیات خادمان آستان قدس رضوی از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، به مناسبت آغاز دهه کرامت کاروان «زیر سایه خورشید» به همراه هیات خادمان آستان قدس رضوی از دفتر خبرگزاری موج در اصفهان بازدید کردند.

خادمان امام رضا