فرماندار شهرستان روانسر گفت: پایه و اساس تمام حرفه‌ها، صنایع، شغل‌ها و مهارت‌ها آموزش است و ما نیازمند توجه ویژه به این مقوله هستیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، حسین ویسمرادی افزود: در بخش اشتغال، حرفه‌آموزی و مهارت در آموزش بسیار مهم است چراکه این مهارت‌ها باید منجر به تولید سرمایه شود.

وی تصریح کرد: یکی از وظایف و دستور کار نهادهای آموزش‌دهنده، تبدیل توانایی‌ها، خلاقیت‌ها و ابتکارات به سرمایه است و اگر کشوری توانست این فرآیند را اجرایی نماید مشکل بیکاری را رفع و مسیر رشد و توسعه را هموار کرده است.

فرماندار روانسر اظهار داشت: صرفاً داشتن پول نقد شغل ایجاد نمی‌کند بلکه آنچه شغل ایجاد می‌کند داشتن فکر و مهارت و دست‌های توانمند نیروی انسانی است که با بهره‌گیری از این توانمندی‌ها زمینه اشتغال پایدار فراهم می‌شود.

ویسمرادی ادامه داد: یکی از عللی که باعث شده استان کرمانشاه درزمینهٔ اشتغال عملکرد مطلوبی نداشته باشد این است که متقاضیان ایجاد شغل از فکر و مهارت بهره کافی نمی‌برند.

وی بابیان اینکه جوانان نباید فقط به دنبال استخدام در ادارات باشند و این امر برای همه افراد جامعه نیز فراهم نمی‌شود اضافه کرد: حرفه‌آموزی جایگاه اجتماعی افراد را پایین نمی‌آورد بلکه با حرفه‌آموزی می‌توان کار و شغل فراهم کرد.

فرماندار روانسر بیان داشت: ما باید استعدادهای جوانان را تقویت کنیم و بستر این آموزش‌ها نیز در مراکز فنی و حرفه‌ای فراهم است.