مدیر کل زندانهای استان در نشست هم اندیشی مدیران عامل انجمن های حمایت استان گیلان گفت: برنامه مدل سازی حمایتی مادی و معنوی با ایجاد نقشه راهی مناسب می بایست سرلوحه کارهای حمایتی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، سید حمید حسینی مدیر کل زندانهای استان گیلان پایه و اساس کار انجمن های حمایت را بر اساس نیاز سنجیهای اولیه خانواده مددجویان عنوان کرد و افزود: می بایست به گونه ای برنامه های حمایتی را اولویت بندی نماییم تا بتوانیم پاسخگوی حداقل نیازهای خانواده مددجویان باشیم که این خود یکی از موارد مهم برای آرامش فکری و روحی و روانی  سرپرست خانواده زندانی در زمان تحمل کیفر می باشد.

وی با اشاره به شناخت کامل خانواده زندانیان از طریق مددکاران و تفکیک اهم نیازهای آنان عنوان کرد: کارهایی که بر عهده ماست و در چارچوب قانون برای ما تعریف شده باید دقیقا رعایت گردد و  خانواده زندانی  که نهادهای حمایتی امید آنان هستند را باید پذیرا باشیم و تا حدالمقدور بهترین تسهیلات حمایتی را برای آنان فراهم سازیم.

مدیر کل زندانهای استان گیلان با اشاره به تاکیدات دکتر جهانگیر ریاست سازمان زندانهای کشور در خصوص حمایت از خانوادهای زندانیان گفت: برنامه مدل سازی حمایتی مادی و معنوی با ایجاد نقشه راهی مناسب می بایست سرلوحه کارهای حمایتی قرار گیرد و با برگزاری نشستهای فصلی می توان با برنامه های نوین و راهکارهای علمی به بهترین تسهیلات اصلاحی، رفاهی و فرهنگی برای خانواده زندانی دست یافت.

 فرهاد نصیری رییس مرکز مراقبت بعد از خروج نیز با بیان برخی از برنامه های اجرایی صورت گرفته، گزارشی کامل از عملکرد انجمنهای استان در جمع حاضر ارایه داد و خواستار انسجام و همبستگی بیشتر مدیران عامل از ظرفیتهای موجود استانی برای کمک به خانواده زندانیان شد.