مدیر پایگاه ثبت جهانی میدان امام اصفهان از انجام عملیات نقشه برداری میدان امام به روش فتو گرامتری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریبا خطابخش گفت: عملیات نقشه برداری میدان امام با هدف بالا بردن دقت در نقشه برداری و پایین آوردن خطای GPS و در راستای صحت سنجی نقشه برداری در میدان امام و محدوده آن صورت گرفت.

وی افزود: با استفاده از روش فتوگرامتری، اندازه گیری دقیق از روی عکس انجام و در نهایت به تولید نقشه منجر می شود.

مدیر پایگاه ثبت جهانی میدان امام اصفهان گفت: عملیات مستندنگاری و فتوگرامی میدان امام با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون ریال انجام شد.