مدیرکل دفتر مراکز روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور از برگزاری کنگره بین المللی کودک و معلولیت که با همکاری سازمان یونیسف در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از قم، افروز صفاری فرد در مراسم آغاز اجرای بسته ی جامع آموزش توانبخشی کم توانان ذهنی در مراکز روزانه که در مرکز توانبخشی امید فردا برگزارشد با بیان اینکه بیش از 30 سال از آغاز فعالیت مراکز روزانه  در بهزیستی می گذرد، در سخنانی اظهار کرد: خوشبختانه در طول این 30 سال شاهد توسعه کمی و کیفی بسیار خوبی در این مراکز بودیم.

وی با بیان اینکه این توسعه های کمی این ضرورت را ایجاد می کند تا یک نظام آموزشی یکسان برای همه مراکز ایجاد شود، افزود: یک بسته  جامع آموزشی توسط کارشناسان و متخصصان مرکز ولی عصر تدوین شد و از هفت ماه قبل به صورت آزمایشی در برخی مراکز نمونه اجرا شده است.

مدیرکل دفتر مراکز روزانه  و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه انتظارات بسیار زیادی از مراکز روزانه در بحث توانبخشی وجود دارد، تصریح کرد: خوشبختانه متخصصان بسیار خوبی در مراکز روزانه توانبخشی حضور دارند که می توانند هم در بحث توانبخشی فعالیت کنند و هم در بحث آگاهی بخشی به خانواده ها نقش بسزایی ایفا کنند.

وی ادامه داد: امیدواریم مراکز روزانه هم در بحث توانبخشی کم توانان ذهنی بخوبی نقش آفرینی کنند و هم در بحث تغییر نگرش جامعه نسبت به این افراد نقش آفرینی داشته باشند.

صفاری فرد با اشاره به نقش خانواده ها در بحث توان بخشیدن به افراد کم توان ذهنی، افزود: ما باید توانایی مراکزمان را به سایر سازمان ها به نمایش بگذاریم و انجمن مراکز روزانه می تواند بازوی مهم اجرایی سازمان بهزیستی در تحقق این هدف مهم باشد.

وی گفت: سازمان بهزیستی در این راستا برنامه های بسیار خوبی دارد که از مهم ترین آن می توان به برگزاری کنگره بین المللی کودک و معلولیت که با همکاری سازمان یونیسف برگزار خواهد شد از مهمترین این برنامه ها خواهد بود.