رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان از افزایش یک تا دو درجه ای دمای هوا در اصفهان خبر داد.

حسن خدابخش در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان گفت: دمای هوا در بیشتر مناطق استان در 24 ساعت آینده یک تا دو درجه سانتیگراد افزایش می یابد.

وی افزود: دمای هوای استان اصفهان درهفته جاری روبه افزایش خواهد گذاشت و در اواخر هفته به اوج خواهد رسید.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: تحلیل نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار جو به نسبت پایدار تا سه روز آینده بر روی استان اصفهان است.