با حکم رئیس سازمان صداوسیماجمهوری اسلامی ایران؛ابوالقاسم امان اللهی مجددا درسمت خود بعنوان مدیرکل صداوسیما مرکز کردستان ابقاشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛دکتر عبدالعلی علی عسگری درحکمی؛ابوالقاسم امان اللهی مدیرکل صداوسیما مرکز کردستان را درسمت خود ابقا نمود.

رئیس سازمان صداوسیماجمهوری اسلامی دراین حکم ؛با اشاره به تجربیات ارزشمند مدیریتی وتعهد وتخصص امان اللهی، حکم مدیرکلی وی را تا تاریخ 1398/10/09تمدیدنمود.

ابوالقاسم امان اللهی که از دی ماه سال1393 به سمت مدیرکل صداوسیما مرکز کردستان منصوب شد، متولد1348شهرستان بیجار دراستان کردستان ودانش آموخته رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی درمقطع کارشناسی ارشد می باشد.

از اتفاقات مهم دوره مدیریتی وی میتوان به راه اندازی برنامه های رادیویی وتلویزیونی متنوع از جمله ((چریکه ی شو )) درتلویزیون و کسب رتبه ی نخست میزان ضریب نفوذ در جذب و رضایت مخاطب بالای ۸۰درصد، کسب جایگاه برتر در جذب و رضایت مخاطب در حوزه صدا و راه اندازی بیش از ۲۵۰ ایستگاه دیجیتال روستایی برای اولین بار در کشور که بی سابقه بوده است.