استاندار قم ارائه ی تسهیلات کم بهره به تولید کنندگان فرش دستباف را خواستار شد و افزود: حفظ اشتغال در این صنعت نیازمند حمایت دولت است.

به گزارش خبرگزاری قم ،    استاندار قم در دیدار فرشته دست پاک رئیس مرکز ملی فرش ایران، طی سخنانی با بیان اینکه فرش ایریشم دستباف قم در سطح جهان شناخته شده است اظهار داشت:فرش دستباف درحال ساخت قم در رونق صنعت فرش دستباف موثراست و بایستی برای برندسازی فرش قم تلاش مضاعف صورت بگیردومسئولان حمایت های لازم راداشته باشند

استاندار قم نمایشگاه فرش دستباف در حال ساخت قم را در راستای رونق صنعت فرش دستباف بسیار موثر دانست و با بیان اینکه مسئولان قم حمایت های لازم برای ساخت این نمایشگاه را داشته اند، محدودیت اعتبارات استانی را مورد توجه قرار داد و گفت: بایستی از اعتبارات ملی برای تکمیل این پروژه استفاده شود.

نماینده عالی دولت در استان در بخش دیگری از سخنان خود ارائه ی تسهیلات کم بهره به تولید کنندگان فرش دستباف را خواستار شد و افزود: حفظ اشتغال در این صنعت نیازمند حمایت دولت است.

صادقی خرید مواد اولیه را از دیگر مشکلات تولیدکنندگان فرش دستباف دانست و تصریح کرد: تسهیل در ارائه ی ارز دولتی می تواند به حفظ این صنعت در شرایط جاری کشور کمک کند.

استاندار قم همچنین خواستار ارائه ی تسهیلات به عرضه کنندگان فرش دستباف شد و گفت: مرکز ملی ایران بایستی با پرداخت هزینه های تبلیغاتی، افزایش استقبال از نمایشگاه های فرش دستباف را محقق نماید.