صبح امروز با حضور استاندار، رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس و سایر مدیران استانی از دستگاه رادیولوژی دیجیتال، OPG و ماموگرافی و همچنین ۴ اتاق ایزوله در بخش‌های بستری بیمارستان خلیج‌فارس بهره‌برداری شد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرگزاری موج هرمزگان گفت: دستگاه رادیولوژی دیجیتال، OPG و ماموگرافی با اعتباری بالغ  بر ۸ میلیارد ریال تجهیز شده است.

وی بیان این اینکه بازسازی و استانداردسازی ۷ اتاق ایزوله که 4 اتاق آن امروز به بهره برداری رسید با اعتبار اولیه‌ای بالغ‌بر ۵ میلیارد ریال انجام‌شده است، تصریح کرد: یکی از بهترین مراکز تصویربرداری را نیز در بیمارستان خلیج‌فارس در اختیارداریم و در صورت موافقت و صدور مجوز آزمون استخدامی، شاهد فعال کردن 25 تخت دیگر در بیمارستان خلیج‌فارس خواهیم بود.

به گزارش موج، مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان میزبان این افتتاح در بیمارستان تامین اجتماعی خلیج فارس بود.

فریدون همتی استاندار هرمزگان، احمد مرادی رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس، سلیمی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی، رضایی سرپرست بانک رفاه کارگران هرمزگان و حیدری بلوکی مدیرکل بیمه ای تامین اجتماعی از مدعوین این برنامه بودند.