عامل تهیه و توزیع مواد مخدر با 10 کیلو گرم تریاک در شهرستان نجف آباد دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت:عامل تهیه و توزیع مواد مخدر با 10 کیلو گرم تریاک و 3 دستگاه ترازوی دیجیتالی توزین مواد در عملیات ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد دستگیر شد.  

سرهنگ محمد رضا خدا دوست اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر فروش مواد مخدر در یکی از مناطق شهرستان ، مأموران این فرماندهی رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات لازم و کسب اطمینان از درستی موضوع طی هماهنگی با مقام قضایی از منزل عامل توزیع مواد مخدر بازرسی به عمل آوردند که در این عملیات مقدار 10 کیلوگرم تریاک به همراه 3 دستگاه ترازوی توزین مواد کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت:متهم اصلی پرونده نیز در این عملیات دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.