مدیرکل فرودگاه شهید بهشتی اصفهان از آغاز طرح توسعه پارکینگ هواپیمایی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  حسن امجدی گفت: با اجرای توسعه پارکینگ هواپیمایی فرودگاه  اصفهان طرح ظرفیت پارکینگ هواپیماهای این فرودگاه از 10موقعیت پارک به 23موقعیت پارک افزایش می یابد.

وی میزان اعتبار افزایش ظرفیت این فرودگاه را بیش از 232میلیارد و 300میلیون ریال دانست و پیش بینی کرد: طرح توسعه پارکینگ این فرودگاه تا 18ماه آینده به بهره برداری برسد.

مدیرکل فرودگاه شهید بهشتی اصفهان گفت: از اسفند پارسال طرح توسعه ظرفیت پارکینگ هواپیمای این فردگاه به عنوان جایگزین فرودگاه های پایتخت در اولویت های کاری شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران قرار گرفته بود.

فرودگاه شهید بهشتی اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و قرار گرفتن در مرکز کشور به عنوان فرودگاه کمکی سایر فرودگاه های کشور و از جمله معین فرودگاه های پایتخت است.