معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: زمان خدمت رسانی مترو اصفهان تا ساعت۲۲ افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  علیرضا صلواتی بیان داشت: ساعت استفاده از قطار شهری اصفهان تا ساعت۲۲شب افزایش یافت.

وی با بیان اینکه فاصله زمانی حرکت مترو از میدان آزادی تا صفه از نیم ساعت به 15دقیقه کاهش یافته است، گفت: قرار است از ابتدای مردادماه سرفاصله زمان حرکت قطار شهری به 10دقیقه کاهش پیدا کند.