همایش فرهنگ سازی مالیاتی گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به مناسبت هفته مالیات در اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، همزمان با هفته مالیات و در راستای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مباحث مالیاتی همایش فرهنگ سازی مالیاتی گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برگزار می شود.