دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: تبیین و تفهیم درست رویکرد های سند تجول بنیادین آموزش و پرورش، شرط اصلی اجرای آن است.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، دکتر مهدی نوید ادهم در دوره آموزشی تأمین مدرس بندس تحول بنیادین آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، در سخنانی اظهار کرد: تدوین، تصویب سند تحول بنیادین راه طی شده این سند تا کنون در آموزش و پرورش می باشد و تبیین و تفهیم درست رویکرد های این سند فاخر نظام آموزش و پرورش شرط اصلی اجرای آن می باشد.

وی در همین زمینه افزود: سند تحول بنیادین یک انقلاب اساسی نسبت تمامی رویکرد های جامعه، مسئولین و علی الخصوص نظام آموزش و پرورش نسبت به تربیت دانش آموزان می باشد.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش تدوین این سند را افتخار آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی خواند و گفت: مقام معظم رهبری «دامت عزه» تعابیر سنجیده، دقیق و هوشمندانه ای نسبت به این سند به کار برده اند که نشان از اهمیت بالای این سند می باشد.

نوید ادهم تغییر نظام آموزشی به عنوان اصلی ترین نهاد تربیتی و فرهنگی، ایجاد فضای مشارکت و افزایش مسئولیت پذیری و در نهایت تربیت متربی فعال و موثر در محیط های تربیتی، ۳ چرخش مهم از ۳۷ چرخش در سند تحول است.

این دوره آموزشی در دو مرحله برگزار می گردد که فراگیران پس از آزمون جامع از مجموعه دو دوره نسبت به نشر آموخته های خود در سراسر کشور اقدام خواهند نمود.

لازم به ذکر است این دوره آموزشی با همکاری ستاد همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و هم چنین معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش قم به میزبانی استان قم در حال برگزاری است.