فرماندار آستارا گفت: برای اولین بار تصمیم گرفته شد تا با انتخاب افراد علاقه مند از بین فعالان اجتماعی و اعضای سازمان های مردم نهاد شهرستان و آموزش این افراد گروهی را تحت عنوان همیار گردشگر برای اصلاح الگوی رفتاری گردشگران در آستارا راه اندازی کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، یونس رنجکش در اولین نشست تشکیل همیار گردشگر از بین فعالان اجتماعی و داوطلبان عضو سازمان های مردم نهاد آستارا بیان کرد: بهره وری و بهره مندی صحیح از مواهب و جاذبه های گردشگری یکی از خلا های موجود است که باید از طریق فرهنگ سازی پر شود و در این زمینه اصلاح الگوی رفتاری بسیار حایز اهمیت می باشد.

وی اظهار کرد: برای اولین بار توسط این فرمانداری تصمیم گرفته شد تا با انتخاب افراد علاقه مند از بین فعالان اجتماعی و اعضای سازمان های مردم نهاد شهرستان و آموزش این افراد گروهی را تحت عنوان همیار گردشگر برای اصلاح الگوی رفتاری گردشگران در مواجه با محیط ها و جاذبه های گردشگری آستارا راه اندازی کنیم.

رنجکش یاد آور شد: این گروه پس از آموزش های مهارتی به صورت داوطلبانه با حضور در محیط های گردشگری آستارا به راهنمایی و توصیه های لازم برای بهره مندی صحیح گردشگران از موقعیت ها و مواهب طبیعی و جاذبه های گردشگری شهرستان خواهند پرداخت.

فرماندار آستارا افزود: پس از انجام مراحل مختلف آموزشی و صدور مجوز فعالیت تشکل مردم نهاد با این نام از این داوطلبان در مناطق مختلف استفاده خواهد شد.

وی اضافه کرد: این همیاران با لباس و هویت مشخص در زمینه اصلاح الگوهای رفتاری در محیط های گردشگری شهرستان فعالیت های ارشادی در حوزه های رعایت موازین محیط زیستی، اخلاق و اصول گردشگری خواهند داشت.