نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نارضایتی در سفرهای زیارتی افزایش یافته است، گفت: بارها کمیسیون عمران مجلس به سازمان هواپیمایی در خصوص نحوه جابه جایی مسافران در سفرهای زیارتی تذکر داده است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، محمد مهدی افتخاری با تاکید بر اینکه در خصوص مشکلات پیش آمده برای فرودگاه نجف باید سازمان هواپیمایی با رایزنی با مسئولان کشور عراق فرودگاه بغداد را جایگزین جابه جایی مسافران کند، افزود: تاخیرهای بسیار در فرودگاه ها در سفرهای زیارتی بی حرمتی به زائران است.

افتخاری گفت: پیش بینی های لازم قبل از سفر باید از سوی مراجع مربوطه صورت بگیرد تا این چنین نارضایتی هایی از سوی مردم رخ ندهد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هماهنگی برای تغییر فرودگاه برای عزیمت مسافران باید از سوی سازمان هواپیمایی صورت بگیرد، افزود: تاخیرهای بیش از 8 ساعت برای جابه جایی زائران در فرودگاه نجف قابل پذیرش نیست.

ضرورت حفظ شأن زائران

افتخاری با تاکید بر اینکه باید شأن زائران حفظ شود، تصریح کرد: فراهم ساختن امکانات اولیه برای زائران حق آن ها است.

وی با بیان اینکه نارضایتی در سفرهای زیارتی افزایش یافته است، گفت: بارها کمیسیون عمران مجلس به سازمان هواپیمایی در خصوص نحوه جابه جایی مسافران در سفرهای زیارتی تذکر داده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با اتخاذ تدابیر و در نظر گرفتن پیش بینی های لازم می توان از بروز مشکل در انجام سفر زیارتی زائران جلوگیری کرد، گفت: اینکه مسئولان بتوانند با پیش بینی از نارضایتی مسافران بکاهند اقدام مطلوبی است.