رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم گفت: یک پرنده شکاری دلیجه پس از تیمار و درمان در طبیعت شهرستان سمیرم رها سازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  پژمان خاکسار اظهار داشت: یکی از شهروند دوستدار محیط زیست  یک پرنده شکاری دلیجه آسیب دیده به  اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم تحویل داد.

وی افزود: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم ضمن درمان و تیمار آن پرنده و بررسی وضعیت جسمی، قدرت پرواز و اطمینان از سلامت پرنده آن را در در طبیعت منطقه شکارممنوع حنا در این شهرستان رهاسازی کردند.

دلیجه با پرهای قهوه ای و خال های تیره از پرندگان شکاری است که بال های نوک تیز و دم باریک این پرنده را در زمره شاهینیان قرار داده است.