شهردار اصفهان گفت: تمام مناطق 15 گانه به خصوص بخش های محروم شهر صاحب سینما می شوند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  قدرت الله نوروزی بیان داشت: برای اولین بار در شهرداری منطقه 15در خوراسگان با حوزه هنری قرارداد احداث و  تجهیز یک سالن سینما منعقد شده است.

وی با بیان این که عمده سینماهای شهر اصفهان در محور چهارباغ متمرکز شده است، اذعان داشت: مدیریت شهری اصفهان درصدد است در تمام مناطق شهر به خصوص بخش های محروم شهر به صورت سرمایه گذاری و مشارکتی سینما احداث کند.