معاون وزیر راه وشهرسازی در اصفهان گفت: فاز 1 و 2 آزاد راه شرق اصفهان با اعتباری بیش از 600 میلیارد تومان تا پایان سال 97 به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، خیراله خادمی در جریان بازدید آزادراه کنارگذر شرق اصفهان گفت: مقرر است تا با حضور معاون اول رییس جمهور قرارداد اجرای فاز 3 آزادراه شرق اصفهان با سرمایه گذار امضاء شود.

وی افزود: آزادراه شرق اصفهان به عنوان یکی از مهمترین پروژه های آزادراهی کشور با روند قابل قبولی در حال انجام است که قطعه 1 این پروژه از سه راهی آزاد راه نطنز- اصفهان تا جاده اردستان بطول 30 کیلومتر تا اواسط سال جاری و قطعه 2 آن از جاده اردستان به سمت جاده نایین تا پایان سال جاری به اتمام و به بهره برداری خواهد رسید.

معاو.ن وزیر راه و شهرسازی

معاون وزیر راه وشهرسازی با اعلام پیشرفت 75 درصدی این پروژه اظهار داشت: قطعه 1 و 2 با اعتباری بالغ بر 600 میلیارد تومان در حال احداث است که سهم 30 درصدی دولت در جریان ساخت آن تاکنون پرداخت شده و 50 میلیارد تومان هم در ادامه پرداخت خواهد شد.

به گزارش موج، آزادراه کنارگذر شرق اصفهان به عنوان یکی از مهمترین پروژه های آزادراهی کشور از سه راهی آزادراه نطنز- اصفهان آغاز و تا آزادراه اصفهان – شیراز ادامه می یابد که طی 2 سال از آغاز بکار آن با پیشرفت 75 درصدی درحال اجراست.