مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: امسال هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های آبخیزداری هرمزگان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، امید ذاکری با بیان اینکه امسال هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های آبخیزداری هرمزگان اختصاص یافته است، گفت: این اعتبار برای اجرای ۲۰۰ سازه آبخیزداری از محل منابع استانی و ملی اختصاص یافته است.

وی در ادامه اظهار داشت: با اجرای این طرح‌ها حدود ۸۰ میلیون مترمکعب از روان آب‌های سطحی در هرمزگان کنترل می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان افزود: کنترل آب‌های مرزی، تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی، تقویت منابع آب شرب روستایی، پیشگیری و مهار سیل، حفاظت خاک و کنترل فرسایش و رسوب از جمله مهمترین مزایای اجرای طرح‌های آبخیزداری است.

ذاکری در پایان گفت: ۷ هزار و ۴۵۱ سازه آبخیزداری، اجرای عملیات بیولوژیک و بیومکانیک با ظرفیت آبگیری ۴۰۰ میلیون مترمکعب در بیش از ۱۱۰ هزار هکتار در استان هرمزگان اجرا شده است.

به گزارش موج، از مساحت ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتاری استان هرمزگان، ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار جزو عرصه‌های منابع طبیعی است.