مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: براساس اطلاعیه هواشناسی مبنی بر افزایش دما و به منظور کاهش مصرف برق ادارت و بانکهای استان خوزستان روز چهارشنبه تعطیل هستند.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، کیامرث حاجی زاده اظهار کرد: روز دوشنبه در جلسه کمیته علمی، فنی  و آموزشی مدیریت بحران خوزستان اظهار داشت: با توجه یه پیشنهاد ستاد مدیریت بحران استان  و با موافقت و دستور استاندار خوزستان روز چهارشنبه در استان خوزستان تعطیل اعلام شد.

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به اخطاریه هواشناسی خوزستان مبنی بر افزایش دمای استان در هفته جاری  ادامه داد: به منظور مدیریت بهینه مصرف برق ، کاهش پیک بازی شبکه برق صرفه جویی در مصرف آب و برق  و پیشگیری از بروز حادثه و قطع احتمالی برق  بانک ها، مراکز آموزشی سطح استان، ادارت و دستگاه های اجرایی  به جز مراکز امدادی  درمانی، خدماتی عملیاتی ،  آتشنشانها،  در روز چهارشبه تعطیل هستند.