مدیرکل روابط عمومی استانداری گیلان با اشاره به اینکه آگاهی از حقوق شهروندی نیازمند ایجاد فرصت های مناسب است خاطرنشان کرد: فراهم نمودن بسترهای این خیزش فرهنگی تنها با رویکرد دولتی امکان پذیر نیست بلکه باید تشکل های مردم نهاد و فعالان حوزه اجتماعی نیز در این موضوع مشارکت نمایند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، مرتضی عاطفی در جمع فعالان اجتماعی با بیان اینکه مفهوم شهروندی به‌طور ویژه‌ برابری و عدالت را مورد تاکید قرار داده اظهار داشت: حقوق شهروندی نیز آمیخته‌ای از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر ،دولت یا قوای حاکم و همچنین حقوق و امتیازاتی است که وظیفه تامین آن بر عهده مدیران قوای حاکم می باشد.

وی تصریح کرد: مفهوم عدالت اجتماعی در یک ارتباط تنگاتنگ نظری و عملی با حقوق مدنی، نشانگر غنای نظم معنایی هر جامعه است و یکی از ضروری ترین مباحث توسعه پایدار به شمار می رود .

مرتضی عاطفی توجه به رفاه و افزایش کیفیت زندگی شهروندان به ویژه ساکنان مناطق محروم را بخش مهمی از حقوق اجتماعی یاد کرد که تحقق آن در گرو هم افزایی بخش دولتی و خصوصی، بازنگری در برنامه ریزی ها و بهره گیری از الگوهای اثربخش است.

آگاهی از حقوق شهروندی نیازمند ایجاد فرصت های مناسب است

وی با اشاره به اینکه آگاهی از حقوق شهروندی نیازمند ایجاد فرصت های مناسب است خاطرنشان کرد: فراهم نمودن بسترهای این خیزش فرهنگی تنها با رویکرد دولتی امکان پذیر نیست بلکه باید تشکل های مردم نهاد و فعالان حوزه اجتماعی نیز در این موضوع مشارکت نمایند.

آشنایی مردم با حقوق شهروندی موجب افزایش رفاه و امنیت جامعه

عاطفی آشنایی مردم با حقوق شهروندی را موجب افزایش رفاه و امنیت جامعه قلمداد کرد و گفت: فرهنگ اسلامی- ایرانی در زمینه شهروندی از غنای بالایی برخوردار است که مشارکت و تعاملات سازنده مردمی و توجه به بهبود خدمات رسانی عمومی از این منبع سرچشمه می گیرد؛ لذا در جهت حفظ هویت ملی و تحقق توسعه پایدار باید ارکان حقوق شهروندی را در تمامی لایه های اجتماعی آموزش داد و برای مدیران پاسخگویی در برابر مسئولیت هایشان را جدی تر بررسی نمود.

برگزاری دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی در نظام اداری برای کارکنان

وی با بیان اینکه دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی در نظام اداری برای کارکنان ستادی استانداری، فرمانداری و بخشداری های سراسراستان برگزار شده، تصریح نمود: باید به‌دنبال انگیزه‌ها و ترویج الگوهای موفق مرتبط با حقوق شهروندی در سطح دانشگاه‌ها و مدارس باشیم.

در پایان مدیرکل روابط عمومی استانداری گیلان با اشاره به نگاه دولت تدبیر و امید به جوانان به عنوان آینده سازی ایران اسلامی، بر ضرورت آموزش های حوزه شهروندی و فراهم نمودن زمینه احقاق حقوق آنان تاکید کرد.