رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان گفت: طی سال های ۹۵ به ۹۶ جرائم نیروهای مسلح کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، مهدی تشکری به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: جرائمی مانند فرار از خدمت ۱۰ درصد، ضرب و جرح ۱۴ درصد، توهین 4 درصد، سوء استفاده از موقعیت شغلی 7 درصد و حمل و استعمال مواد مخدر 3 درصد در میان نیروهای مسلح کاهش داشته است.

وی افزود: معمولاً جوانانی که به عنوان سرباز وارد نیروهای مسلح و مرتکب جرم می‌شوند عنادی نداشته و نسبت به قوانین جهل دارند، علاج این موضوع برگزاری کلاس‌های آموزشی است.

تشکری بیان کرد: در سال گذشته 300 کلاس آموزشی برای 30 هزار نیروی انتظامی، نظامی و وزارت دفاع برگزار کردیم که شامل نیروهای پایور و وظیفه بوده است.

وی ادامه داد: فراوانی جرم در بین نیروهای پایور به مراتب نسبت به سربازان وظیفه کمتر است چرا که از میان افراد متقاضی گزینش شده و آموزش‌های مختلفی می‌بینند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان با بیان این که این تعداد زندانی زیبنده نظام اسلامی نیست، گفت: در سال‌های اخیر تعداد زندانیان نیروهای مسلح به یک چهارم کاهش پیدا کرده است.