فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا ازکشف محموله لوازم ‌خانگی قاچاق در شهرضا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرهنگ محمدحسین بابا کلانی گفت: محموله لوازم‌ خانگی خارجی قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال در ایست و بازرسی شهید امامی شهرضا کشف و جمع آوری شد.

وی افزود: ماموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی این شهرستان در بازرسی از یک تریلر کشنده که از جنوب کشور به مقصد تهران درحرکت بود 600کارتن لوازم‌ خانگی خارجی قاچاق  کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با اشاره به اینکه این محموله به دلیل نداشتن مدرک گمرکی توقیف شد ،افزود: در این زمینه راننده خودرو دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.