نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز؛ میزان زکات فطره در فارس و برای هر نفر با قوت غالب گندم؛ شش هزار تومان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، آیت الله لطف الله دژکام در پیامی میزان زکات فطره در فارس را برای هر نفر که قوت غالب آن‌ها گندم است، را شش هزار تومان اعلام کرد.

وی افزود : این رقم برای قوت غالب برنج خارجی، مبلغ ۲۰ هزار تومان و برنج ایرانی، مبلغ ۳۰ هزار تومان است.

بر اساس این پیام افرادی که قوت غالب آنان برنج باشد، باید میزان فطریه خود را بر مبنای آن محاسبه و پرداخت کنند.

همچنین در این پیام، میزان مد طعام، برای هر روز دو هزار تومان و کفاره روزه عمد برای هر روز یکصد و ۲۰ هزار تومان اعلام گردیده است.