معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس خبر داد: تسهیلات بیش از 200 طرح اشتغال روستایی که توسط بانک های عامل تصویب شده بود، تاکنون پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، یداله رحمانی در جلسه شورای راهبری اجرایی برنامه اشتغال فراگیر و توسعه پایدار روستایی و عشایری استان فارس، اظهار داشت: تسهیلات بیش از 200 طرح های اشتغال روستایی استان فارس که توسط بانک های عامل تصویب شده بود، تاکنون پرداخت شده است.

وی افزود:  با پرداخت مبلغ ۲۱۱ هزار و ۳۱۲ میلیون ریال به این طرح ها، 454 شغل در روستاها ایجاد کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس: با توجه به نواقص موجود در دستورالعمل تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در کمیته راهبری اشتغال فارس؛ پیشنهادات دستگاه های اجرایی، بانک ها و مؤسسات عامل در مورد دستورالعمل های قدیم و جدید مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات به صورت مکتوب به وزارت خانه متبوع ارسال شد.

رحمانی ادامه داد: متوسط سرانه ایجاد اشتغال طرح های معرفی شده به بانک های عامل در بخش فراگیر، 75 میلیون تومان و در بخش روستایی، 68 میلیون تومان است.

وی با اشاره به ارزش منابع مالی جهت تسهیلات روستایی ابلاغی به مؤسسات عامل و همچنین تسهیلات مصوب پرداختی توسط آن ها تا تاریخ بیستم خردادماه 97، بیان داشت: تا بیستم خرداد ماه 97، در مجموع 569 طرح به صورت دستی و 480 طرح به صورت سیستمی توسط بانک های عامل تصویب شده است.

رحمانی با توجه به درصد مبلغ طرح های بررسی شده به کل طرح های معرفی شده توسط بانک های عامل، گفت: پست بانک با 90.75 درصد، بالاترین درصد بررسی طرح ها و بانک توسعه تعاون با 74.12 درصد، پایین ترین بررسی را داشته اند.