سرپرست نمایندگی اوقاف و امور خیریه بن رود ازاخذ 7 سند مالکیت برای موقوفات و اماکن متبرکه در بن رود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، امراله اصغری ورزنه گفت: تعداد 7 فقره سند مالکیت به ارزش بالغ بر 22 میلیارد ریال برای موقوفات و اماکن متبرکه بن رود اخذ شد.

وی افزود: در راستای حفظت و صیانت از حقوق موقوفات و همچنین اجرای امینانه نیات واقفان نیک اندیش تعداد 7 فقره سند مالکیت برای موقوفات و اماکن متبرکه بن رود اخذ و در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه کشور ثبت شد.

سرپرست نمایندگی اوقاف و امور خیریه بن رود گفت: مساحت کل این موقوفات 6500 متر مربع  است که ارزش کل این موقوفات نیز بالغ بر 22 میلیارد ریال برآورد شده است.