رئیس شورای شهر اهواز گفت: آغاز کار ما ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ بوده ﮐﻪ ﺑﺎ بسیاری از ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪﻩ، ﻃﻠﺐ 40 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﻭ حقوﻕﻫﺎﯼ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩه ایم.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، محمد جعفر فلسفی امروز (23 خرداد) در نشست خبری با اصحاب رسانه ، با اشاره به وضعیت بسیار بد پیش از شروع کار شورای اظهار کرد: آغاز کار ما ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ بوده ﮐﻪ ﺑﺎ بسیاری از ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪﻩ، ﻃﻠﺐ 40 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﻭ حقوﻕﻫﺎﯼ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩه ایم هرچند ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ تلاش و کارهای ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ ﺷﻬﺮ انجام شد.

جاماندن 300 پرونده بلاتکلیف از مشکلات مردم

وی اضافه کرد: زمانی که شهردار کار را تحویل گرفت با 300 پرونده بلاتکلیف که مربوط به مشکلات مردم بوده مواجه شده و پس از آن نیز انبوهی از طلب کاران ریز و درشت به شهرداری اهواز مراجعه کردند.

 رئیس شورای شهر اهواز بیان کرد: اداره شورا توسط ریاست یا حتی اعضای شورا شرایطی را ایجاد می کند که نیازمند تمرکز بوده تا بتوانیم کار خود را به بهترین نحو انجام داده و به دور از حاشیه، پاسخگوی نیازهای شهروندان باشیم.

وی با بیان اینکه همواره شورا سعی کرده زمان بیشتری را برای ارتباطات مردمی اختصاص داده و به صورت منسجم و منظم آن را دنبال کند، گفت: علاوه بر پاسخگویی به مشکلات و دغدغه های شهروندان در ملاقات های عمومی، جلسات و نشست های مکرر و مستمری با مسئولین و مدیران استان برای سرعت بخشیدن به خدمت رسانی صورت گرفته است.

برنامه منسجم شورای اهواز با اصحاب رسانه هر دو هفته یکبار

فلسفی با تأکید بر اینکه نشست های خبری هر دو هفته یکبار با حضور ریاست شورا و همچنین یک الی دو کمیسیون برگزار می شود، عنوان کرد: سعی بر این است تا همه اعضا در نشست ها شرکت کرده و به ارائه گزارش عملکرد پرداخته و اصحاب رسانه و مردم را در جریان امور و فعالیت های صورت گرفته قرار دهند.

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به اینکه نه تنها مردم بلکه مسئولین نیز از شرایط کنونی ناراضی هستند، اظهار کرد: مشکلات و معضلات شهر باید ریشه یابی شده و منشأ آن را پیدا کرده تا ضمن سرعت بخشیدن به حل آن، سبب رضایتمندی عمومی شویم.

ﻭﯼ ﺑﺎ بیان اینکه شهرداری سابق، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 96 ﺑﻮﺩﺟﻪ 1530 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻣﺼﻮﺏ کرده ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ 60 ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه بود، تصریح کرد: ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ گذشته همواره 50 الی 60 ﺩﺭﺻﺪ بودجه های مصوب ، ﻣﺤﻘﻖ شده است.

وی نقش رسانه ها را با ارائه انتقادات و گزارشات مختلف در پیشبرد اهداف و همکاری با شورا و شهرداری را مهم دانست و گفت: نقد بسیار ضروری بوده و نقدی که هدفمند، خیرخواهانه و گره گشا باشد سبب اصلاح و پیشرفت می شود.

وی اضافه کرد: رسانه ها در زمان وقوع اختلاف نباید آن را تشدید کرده و حاشیه سازی کنند زیرا نتیجه آن جز ناکارآمدی و بهم زدن تمرکز نخواهد بود.

 ﺭﻭﮔﺬﺭ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻨﺪﺭ  فردا ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ می شود

وی با بیان اینکه پل روگذر میدان شهید بندر فردا افتتاح می شود، گفت: اینکه گفته می شود 90 ﺩﺭﺻﺪ احداث این پل ﺩﺭ دورﻩ ﻗﺒﻞ بوده ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ زیرا ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺎﺭ 8 ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ پروژه ﻣﺘﻮﻗﻒ بود.