معاون مالی و اقتصادی شرکت ذوب آهن اصفهان از به سود نشستن شرکت ذوب آهن در سال ۹۶ پس از ۲ سال رکود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سعید امید قائمی  گفت: شرکت ذوب آهن اصفهان پس از تحمل ۲ سال رکود و زیان در سال ۹۶ با مدیریت هزینه ها و افزایش قیمت محصول  در ماه های پایان سال به سود خالص ۱۲۰ میلیارد تومان دست یافت.

وی افزود:  در سال ۹۶ مدیریت هزینه ها تداوم یافته و علیرغم افزایش هزینه های مالی ، سود خالص۱۲۰ میلیارد تومانی پس از تحمل زیان ۱۲۸ میلیارد تومان سال ۱۳۹۴ و زیان ۷۴۴ میلیارد تومانی سال ۹۵، کسب شده است. این روند باعث شده زیان انباشته شرکت پس از ۳ سال افزایش ، روند کاهنده خود را آغاز نماید.

معاون مالی و اقتصادی شرکت ذوب آهن بیان داشت: در سال ۱۳۹۶ سرمایه درگردش شرکت ۱۵۰۰ میلیارد تومان  نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این موضوع نشان دهنده بهبود در توان مالی شرکت می باشد ولی به معنای خروج کامل از بحران نقدینگی نیست.

امید قائمی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۶ بدهی های مالیاتی شرکت به صورت کامل تهاتر و تسویه گردید و همچنین طی مذاکره های انجام گرفته با بانکها، بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات شرکت استمهال و به سرفصل تسهیلات مالی بلند مدت در ترازنامه شرکت منتقل گردید.

معاون مالی و اقتصادی شرکت ذوب آهن با بیان اینکه در سال ۹۶، حقوق صاحبان سهام شرکت روند افزایش خود را آغاز نموده است ، گفت: در سال گذشته جریان خالص وجوه نقد ناشی از عملیات طی ۵سال گذشته به با لاترین حد خود رسیده وبه عدد ۱،۱۲۶میلیارد تومان رسید، این عدد نسبت به سال قبل یک و نیم برابر شده است. این مطلب گویای آن است که ورود جریان نقد به شرکت بهبود یافته ودر صورت استمرار این روند، بهبود وضعیت نقدینگی شرکت را نوید می دهد . امید است در سال ۱۳۹۷ مقدار زیادی از مشکلات نقدینگی شرکت کاسته شود.