کتاب زندگینامه شهید مدافع حرم شهید محسن حججی در اصفهان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، کتاب زندگینامه شهید مدافع حرم شهید محسن حججی در اصفهان با عنوان سرباز سربلند منتشر شد.

 گردآورنده کتاب زندگینامه شهید مدافع حرم شهید محسن حججی این کتاب را نخستین اثر در معرفی ابعاد شخصیتی شهید حججی شامل مصاحبه با مادر،پدر، همسر و دیگر اعضای خانواده آن شهید عنوان کرد و افزود:این کتاب همچنین حاوی دلنوشته‌ها، وصیتنامه، پیام و خاطرات شهید حججی است.