مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان ‌گیلان گفت: طرح فصل رویش برمبنای 3 اصل تربیتی در استان گیلان اجرا می‌شود

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، یاسر تقوی بیان کرد: همزمان با آغاز فصل تابستان طرح فصل رویش به همت اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با هدف فعال‌سازی انجمن‌‌های اسلامی از طریق آموزش و توانمندسازی نیرو‌ها در استان گیلان اجرا می‌شود.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان ‌گیلان با اشاره به اینکه ارتقای سطح تشکیلاتی، مهارتی و معرفتی مورد نیاز اعضا از اهداف طرح "فصل رویش است افزود: انگیزه‌‌ و انسجام‌بخشی در آموزش تشکیلاتی و تخصصی، ایجاد بستری در جهت رسیدن به اخوت ایمانی و تعلق تشکیلاتی بین اعضا از دیگر اهداف این طرح است.

طرح فصل رویش برمبنای 3 اصول تربیتی در استان گیلان اجرا می‌شود

تقوی با بیان اینکه طرح فصل رویش برمبنای 3 اصول تربیتی در استان گیلان اجرا می‌شود تاکید کرد: آموزش‌های معرفتی مبتنی بر سیر فکری و تربیتی، آموزش‌های تشکیلاتی مبتنی بر افزایش توان مدیریت در راهبری انجمن اسلامی مدرسه و سایر آموزش‌ها مبتنی بر افزایش سطح مهارت‌های فردی و اجتماعی از سه اصول این طرح است.

آموزش‌های تشکیلاتی طرح "فصل رویش" شامل دو بخش عمومی و اختصاصی است

وی با تاکید بر اینکه آموزش‌های تشکیلاتی طرح "فصل رویش" شامل دو بخش عمومی و اختصاصی است خاطرنشان کرد: در بخش عمومی دانش‌آموزان به فراگیری آموزش‌های ناظر به مفهوم کار تشکیلاتی، اصول و مبانی کار تشکیلاتی و تجربه‌های موفق در کار تشکیلاتی می‌پردازند.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان ‌  با اشاره به اینکه در بخش اختصاصی این طرح آموزش‌های تشکیلاتی خاص ناظر به اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان نظیر سیاست‌ها و مأموریت‌های تشکل، آشنایی با برنامه‌ها، شرح وظایف و ساختار این اتحادیه به دانش آموزان ارائه می‌شود گفت: آموزش‌های مهارتی این طرح شامل دو حوزه فردی و تشکیلاتی است.