پروازهای امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، بر اساس اعلام روابط  عمومی  فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت پروازهای ورودی این فرودگاه بدین شرح است:

پرواز شمارۀ 4147 / هواپیمایی زاگرس / عسلویه - رشت / ساعت ورود 11:00

پرواز شمارۀ 7136 / هواپیمایی کیش / کیش - رشت / ساعت ورود 11:15

پرواز شمارۀ 904 / هواپیمایی ایرتور / مشهد - رشت / ساعت ورود 14:00

پرواز شمارۀ 7186 / هواپیمایی کیش / مشهد - رشت / ساعت ورود 16:30

پرواز شمارۀ 3331 / هواپیمایی ایران ایر / تهران - رشت / ساعت ورود 17:35

پرواز شمارۀ 844 / هواپیمایی آسمان / مشهد - رشت / ساعت ورود 18:30

پروازهای خروجی امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت بدین شرح است

پرواز شمارۀ 4146 / هواپیمایی زاگرس / رشت - عسلویه / ساعت خروج 12:00

پرواز شمارۀ 7187 / هواپیمایی کیش / رشت - مشهد / ساعت خروج 12:15 

پرواز شمارۀ 905 / هواپیمایی ایرتور/ رشت - مشهد / ساعت خروج 15:00

پرواز شماره 7137 / هواپیمایی کیش / رشت - کیش / ساعت خروج 17:15

پرواز شمارۀ 3330 / هواپیمایی ایران ایر / رشت – تهران / ساعت خروج 18:15

پرواز شمارۀ 845 / هواپیمایی آسمان/ رشت - تهران / ساعت خروج 19:00