مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: بزرگترین بانک ژن زنده گیاهان مقاوم به خشکی کشور در اصفهان فعال است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فروغ مرتضایی نژاد با اشاره به فعالیت بزرگترین بانک ژن گیاهان مقاوم به خشکی کشور اظهار داشت:این مرکز تحقیقاتی که در دو دهه قبل در اصفهان راه اندازی شد،امروزه با همت محققان استان به بزرگترین بانک ژن گیاهان مقاوم به خشکی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه بیش از 300گونه گیاه مقاوم در این مرکز پرورش داده می شود، گفت: بیش از 350نوع گل رز و 500نوع گل داودی در کنار دیگر گل های مقاوم در این مرکز کشت و کاشته شده است.

گیاهان مقاوم به خشکی

مرتضایی نژاد به نگهداری  500نوع چمن در این بانک ژن نیز اشاره کرد و افزود: تمامی گونه های چمن در جهان در این بانک نگهداری می شود.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: با کشت این گیاهان میزان مصرف آب روزانه به 10روز کاهش یافته و هزینه های کشت گیاه نیز به یک سوم می رسد.