رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: ارزش تولید محصولات کشاورزی خوزستان اعم از مواد خام تولیدی و فرآورده کارخانجات صنایع ترکیبی و فرآوری حدود 25هزار میلیارد تومان بوده که مقدار آن بیش از 25برابر اعتبار عمرانی سالیانه استان است.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان کیخسرو چنگلوایی ظهر امروز(22 خرداد) در نشست مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش خوزستان در کشاورزی کشور ، بیان کرد: خوزستان مقام اول تولید محصولات کشاورزی با تولید 15.9 میلیون تن در سال را داشته و بیش از 2.5 درصد محصولات کشاورزی کشور در این استان تولید می شود.

چنگلوایی با بیان اینکه 17.8 درصد تولیدات زراعی کشور در خوزستان انجام می شود، ادامه داد: برخی از محصولات کشاورزی از جمله گندم، شکر، ذرت و خرما در خوزستان نقش محوری و ملی داشته و همچنین صادرات خرما یکی از مهمترین محصولات در سطح کشور است.

تامین شکر 31 میلیون نفر توسط استان خوزستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اینکه خوزستان شکر مورد نیاز 31میلیون نفر را تولید می کند، گفت: ارزش تولید محصولات کشاورزی خوزستان اعم از مواد خام تولیدی و فرآورده کارخانجات صنایع ترکیبی و فرآوری حدود 25هزار میلیارد تومان بوده که برابر با بیش از 25برابر اعتبار عمرانی سالیانه استان است.

وی با اظهار اینکه شرایط تولید محصولات کشاورزی در خوزستان در هیچ استان دیگری فراهم نیست، افزود: طرح 550هزار هکتاری مقام معظم رهبری در گام اول می تواند میزان تولید محصولات کشاورزی استان را به 27میلیون تن برساند.

وی با بیان اینکه چند کار اساسی و اصولی را به عنوان محور کار و اولویت در سیاست های اجرایی خود قرار داده ایم، عنوان کرد: ارتقاء بهره وری عوامل تولیدی از جمله آب اولویت ما بوده زیرا با توجه به وقوع خشکسالی، مشکلات بسیاری در حوزه آب و مصرف آن بوجود آمده است.

چنگلوایی با اشاره به دستور کار قرار دادن آموزش کشاورزان و اجرای طرح کشاورزی حفاظتی ، یادآور شد: یکی از کارهایی که باعث پایداری تولید ، ارتقاء راندمان و کاهش مصرف آب شده ، اصلاح الگوی کشت بوده که خوزستان در این زمینه همواره پیش قدم بوده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تولید محصول سالم، بیان کرد: با توجه به اینکه در سال های اخیر، کودهای شیمیایی و سموم باعث بروز بیماری هایی از جمله ناراحتی کلیوی، بیماری های قندی، ناراحتی اعصاب و همچنین آلزایمر شدند ، شورای عالی کاهش مصرف سموم بر تولید محصول سالم تأکید کرده که خوزستان در این زمینه نیز فعالیت بسیار خوبی داشته است.