عضو موظف هیأت مدیره و معاون اقتصادی و سرمایه گذاری از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین مالیاتی مناطق آزاد برای فعالین اقتصادی در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج  گیلان و به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، وحید طالب پور عضو موظف هیأت مدیره و معاون اقتصادی و سرمایه گذاری از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین مالیاتی مناطق آزاد برای فعالان اقتصادی در این منطقه خبر داد و این دوره آموزشی را در قالب برپایی کارگاه عملی و کاربردی مالیاتی اعلام کرد.

وی در خصوص اهمیت برگزاری این دوره آموزشی برای فعالان اقتصادی(تولیدی و بازرگانی) مرتبط با منطقه آزاد با اشاره به بند ت ماده ۱۳۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور افزود: براساس این بند شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.

 طالب پور ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور را که مربوط به نحوه برخورداری فعالان اقتصادی از معافیت های مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم در مناطق آزاد می باشد را در این زمینه حائز اهمیت ارزیابی کرد و اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای تعهد خود به ارتقاء دانش عمومی و تخصصی فعالان اقتصادی از ابعاد مختلف مزایا و معافیت های قانونی منطقه و به منظور ارائه راهکارهای قانونی و کارشناسی بهره گیری از راهکارهایی برای تسریع و تسهیل اخذ نظر کارشناسی و رفع شبهات در فرایند تکمیل فرم های مالیاتی و افزایش سطح آگاهی فعالان اقتصادی منطقه در این زمینه، این دوره آموزشی را برگزار می کند.

عضو هیأت مدیره و معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه در این دوره از توان علمی تخصصی مدیران استانی نیز استفاده می شود، اضافه کرد: یک دوره کارگاه عملی با محوریت آموزش نحوه تسلیم اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای فعالان اقتصادی منطقه توسط رئیس کارگروه مالیاتی جامعه بازاریان و بازرگانان منطقه و با حمایت سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار می گردد.

وی در رابطه با تاریخ و مکان برگزاری این دوره آموزشی چنین توضیح داد که این دوره آموزشی در طی سه جلسه و در بازه زمانی ۲۲ لغایت ۲۸ خرداد ماه سالجاری در سالن جلسات مجتمع ونوس واقع در فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی برگزار می شود که دو جلسه آموزش عملی در روزهای ۲۲ و ۲۳ خرداد ماه با هدف آموزش تکمیل فرم های اظهار نامه و همچنین یک جلسه دیگر اختصاص به پاسخ به سؤالات فعالان محترم در زمینه آموزش راهکارهای لازم در جهت تسریع و تسهیل در اخذ نظر کارشناسی دارد که در روز ۲۸ خرداد ماه در سالن مذکور برپا می گردد.