رئیس شورای اسلامی شهر اهواز گفت: دود حاصل از فضا سنگین، متشنج و حاشیه سازی اعضای شورای شهر اهواز به چشم مردم می رود.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، محمدجعفر فلسفی  امروز بعد ظهر (21خرداد) در جلسه شورای اسلامی شهر اهواز گفت: نشست های خبری در جمع خبرنگاران با حضور رئیس شورا و رؤسای کمیسیون ها به صورت دو هفته یکبار برگزار می شود.

وی در جواب نطق مازیار جهانبخشی یکی از اعضای شورای شهر اهواز، بیان کرد: برخی از صحبت ها را قبول دارم ولی برخی از ایرادات، توهم و غیرمنطقی بوده و به طور کامل رد می کنم.

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز اعضا را به آرامش دعوت کرد و ادامه داد: نباید فضا را سنگین و متشنج کرده و از حاشیه سازی جلوگیری کنیم تا دود آن وارد چشم مردم نشود.

وی با انتقاد از اعضای شورا مبنی بر اینکه مباحث گفته شده در جلسات غیرعلنی سر از فضای مجازی در می آورد، اظهار کرد: در جلسات غیرعلنی صحبت ها و مباحث مطرح شده چرا در فضای مجازی پخش می شود در صورتی که جلسه علنی نیست.

فلسفی در پایان با بیان اینکه در هنگام عصبانیت نباید تصمیم گرفت، یادآور شد: ده ها بار بعضی از اعضای شورا در زمان عصبانیت درخواست استعفا و کناره گیری داده و نباید احساسی و جناحی با مسائل برخورد کرده و نسبت به هر مسئله ای واکنش نشان داد.