نایب رییس کمیسیون گردشگری و برند شهری اصفهان از دایر شدن خط پروازی اصفهان - آلمان به زودی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علی کرباسی زاده گفت:رایزنی برای خط پروازی به یکی از شهرهای هامبورگ ،فرانکفورت یا دوسلدروف آلمان در دست انجام است.

وی افزود:در حوزه گردشگری اصفهان  متولی زیاد است ولی کسی کار خاصی انجام نمی دهد ولی اتاق بازرگانی با هدف توسعه پایدار شهر با تمام توان وارد این گود شده است.

نایب رییس کمیسیون گردشگری و برند شهری اصفهان تدوین برنامه جامع گردشگری اصفهان،ایجاد سازمان مدیریت مقصد ،تدوین نقشه گردشگری و برندینگ شهری را از برنامه های این کمیسیون در سال جاری است.