مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت: خوزستان با استفاده از خوشه کسب و کار خرما به 11 کشور صادرات خرما انجام می دهد..

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، اخلاق محمدیان بیان کرد: خوشه کسب و کار خرما که با عضویت 73 بنگاه کوچک و متوسط با ایجاد اشتغال برای 40 هزار و 164 نفر تشکیل شده است در حال حاضر به 11 کشور صادرات خرما انجام می دهد.

وی گفت: در حال حاضر این خوشه تبدیل به انجمن ملی خرمای ایران نمایندگی خوزستان شده است و کنسرسیوم صادراتی خرمای استان نیز تشکیل گشته است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان افزود: 50 درصد از سهم صادرات کشور متعلق به خرمای خوزستان است و در حال حاضر به کشورهای امارات، قزاقستان، آفریقای جنوبی، روسیه، استرالیا، ترکیه، تاجیکستان، چک، لهستان، سنگاپور، رومانی و کانادا صادرات انجام می شود.

محمدیان عنوان کرد: کنسرسیوم صادراتی خرمای خوزستان در کنسرسیوم صادراتی ملی خرمای کشور نیز عضویت دارد و پیش بینی می شود در تعداد کشورهای هدف و میزان صادرات خرما شاهد افزایش باشیم.