مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان ازامدادرسانی به ۱۰۳ نفر در شب‌های قدردر اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غفور راستین گفت: در پوشش امداد-سلامت شب‌های قدر امسال در شهر اصفهان، ۱۰۳ نفر از خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی بهره‌مند شدند.

وی افزود: در پوشش امداد-سلامت شب‌های 19، 21 و 23 رمضان امسال در شهر اصفهان 103 نفر از شب‌زنده‌داران قدر از خدمات فوریت‌های پزشکی بهره‌مند شدند و 5 نفر از آن‌ها توسط واحدهای امدادی 115 به بیمارستان انتقال یافتند.

مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان بیان داشت: در روز قدس نیز اورژانس پیش‌بیمارستانی اصفهان به 61 نفر امدادرسانی کرد که یک نفر از آن‌ها به بیمارستان منتقل شد.