هوای اصفهان برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بنابراعلام ایستگاه های پایش دایم، شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان از 24 ساعت منتهی به صبح امروز با میانگین 112 AQI برای گروه های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفت.

براساس سنجش ایستگاه های مراقبت دایم هوا، شاخص کیفی هوا در میدان احمدآباد، بزرگراه خرازی وچهارباغ خواجو 120 وخیابان های استانداری و دانشگاه به ترتیب 112 و 103  AQI  ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.

شاخص کیفی هوا در شهرهای  نجف آباد با 114، سجزی 112، شاهین شهر 111 و خمینی شهر 107  AQI ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

بر اساس شاخص کیفی هوا، این شاخص از 0تا50 هوای پاک،51 تا100هوای سالم، 101تا150 ناسالم برای گروه های حساس،151تا200 ناسالم برای عموم، 201تا300 بسیار ناسالم و 301تا500 خطرناک است.