مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، صبح امروز مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از دفتر موج در استان  اصفهان بازدید کرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به همراه معاونان خود در بازدید از دفتر خبرگزاری موج با خبرنگاران این دفتر به گفت‌وگو پرداخت.