شهردار شیراز ابراز داشت: شهر شیراز علاوه بر چالش‌های اقتصادی و درآمدی، با پدیده‌ های مهاجرت، حاشیه‌نشینی و بافت تاریخی نیز دست به گریبان است.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، حیدر اسکندرپور در دیدار با نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز ابراز داشت: شهر شیراز علاوه بر چالش‌های اقتصادی و درآمدی، با پدیده‌ های مهاجرت، حاشیه‌نشینی و بافت تاریخی نیز دست به گریبان است که مهمترین پیامد آنها، افزایش آسیب های اجتماعی است.

وی ادامه داد: امروز حدود 40 درصد از جمعیت فارس در شیراز زندگی می‌کنند که می توان گفت موفقیت شهرداری شیراز در ارائه‌ خدمات مطلوب به شهروندان، موفقیت کل استان را نشان می دهد اما متأسفانه هم اکنون شیراز علاوه بر چالش‌های اقتصادی و درآمدی، با پدیده‌ ای به نام مهاجرت و حاشیه‌نشینی نیز دست به گریبان است که مهم ترین پیامد حاشیه‌نشینی، افزایش آسیب های اجتماعی است.

شهردار شیراز افزود: شیراز حدود 300 هزار نفر حاشیه نشین دارد که این میزان با شیب تندی در حال افزایش است که از طریق شهرداری طرح بازتولید نظام محله ای را برای کاهش آسیب ها و ارتقای سطح فرهنگی محلات شهری، پا به میدان گذارده و در دستور کار شهرداری قرار گرفته اند اما برای مواجهه‌ با این پدیده‌ و کاهش آسیب‌های ناشی از آن، تلاش شهرداری به تنهایی کافی نیست و باید بین مجموعه‌ها، ادارات و نهادهای متولی مباحث فرهنگی و اجتماعی و شهرداری شیراز تعامل مناسبی ایجاد گردد.

اسکندرپور همچنین بافت تاریخی را چالش دیگر شهر شیراز معرفی کرد و گفت: در خصوص بافت تاریخی دو دیدگاه اصلی وجود دارد؛ یکی مبتنی بر اهمیت حفظ بافت تاریخی به عنوان یک ثروت و دیگری مبتنی بر فرسوده بودن بافت و لزوم تخریب آن؛ که تقابل بین این دو دیدگاه بروز و تداوم چالش‌ها بر سر بافت تاریخی شیراز را رقم زده است.

وی بیان داشت: ما معتقدیم بافت تاریخی یک ثروت کلان برای شهر شیراز محسوب می شود چرا که بسیاری از شهرهای دنیا شیراز را به عنوان شهری تاریخی و گردشگرپذیر می شناسند که این مهم با توجه به ظرفیت های مذهبی و فرهنگی این شهر می تواند یک فرصت بی بدیل در زمینه‌ اشتغال و تحول در اقتصاد شهری برای شیراز نیز فراهم کند.

شهردار شیراز در ادامه سخنانش با بیان اینکه بودجه‌ شهرداری شیراز امسال 3 هزار و 200 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، اظهار داشت: تحقق بودجه بر مبنای صدور پروانه های ساختمانی و رونق ساخت و ساز تدوین شده اما با وجود رکود فراگیر بر حوزه مسکن در کل کشور، تحقق این امر بسیار دشوار است.

اسکندرپور ادامه داد: شهرداری برای خروج از این بحران، حرکت خود را به سمت تعریف و کسب درآمدهای پایدار آغاز نموده اما در این مسیر نیز نوسانات ارزی اثر خود را بر روند اجرای پروژه‌ها و پروژه‌های بزرگ شهرداری نظیر مترو، گذاشته است؛ زیرا هزینه‌ها را به شدت افزایش داده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، رویداد و اقتصاد رویداد را از ظرفیت‌های مهم قابل اجرا در کشور، فارس و شیراز، عنوان کرد و افزود: امروز باید با استفاده از ظرفیت های فرهنگی، هنری، علمی، مذهبی و گردشگری شیراز؛ زمینه توسعه اقتصاد رویداد محور را فراهم کنیم.

شهردار شیراز تصریح کرد: در شهرهای بزرگ دنیا، اقتصاد رویداد محور،  توانسته شرایط اقتصادی شهرها و مدیریت شهری را بهبود ببخشد، به طور مثال برگزاری جشنواره های بین المللی فیلم در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان، از یک سو منجر به خلق فرصت های گردشگری و از سوی دیگر انتفاع اقتصادی را برای آن شهرها سبب می شود.

اسکندرپور در ادامه با اشاره به پتانسیل‌های مذهبی، فرهنگی، هنری و تاریخی شیراز، خاطرنشان ساخت: باید رویدادهای ملی و بین المللی را متناسب با داشته‌ها و دیدگاه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی، تعریف کرد و از محل این رویدادها، اقتصاد شهری را دگرگون ساخت.