مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه نوبت بندی آب سد سفیدرود تا مرداد امسال دارد افزود: تاکنون 450 میلیون متر مکعب آب سد سفیدرود برای آبیاری شالیزارها در کانال های کشاورزی رها شده است.

 به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، کاظم لطفی با بیان اینکه مرحله چهارم آب گذاری کانال های کشاورزی آغاز شد اظهار کرد:  در این مرحله 150 میلیون متر مکعب از آب پشت سد برای آبیاری شالیزارهای گیلان در کانال ها رها می شود.

مرحله چهارم رها سازی آب سد سفیدرود 8 روز ادامه دارد

 لطفی با اشاره به اینکه مرحله چهارم رها سازی آب سد سفیدرود 8 روز ادامه دارد گفت: در زمان کنونی دبی ورودی آب سد سفیدرود 65 متر مکعب برثانیه و دبی خروجی آن 173متر مکعب برثانیه است.

نوبت بندی آب سد سفیدرود تا مرداد امسال دارد

لطفی با بیان اینکه نوبت بندی آب سد سفیدرود تا مرداد امسال دارد افزود:  تاکنون 450 میلیون متر مکعب آب سد سفیدرود برای آبیاری شالیزارها در کانال های کشاورزی رها شده است.

سد سفیدرود

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان ادامه داد: شالیکاران، تقویم زراعی خود را با تقویم آب گذاری شرکت آب منطقه ای تنظیم کرده و به راهکارهای مصرف بهینه توجه کنند.

لطفی تصریح کرد:  آب 180 هزار هکتار از 238 هزار هکتار شالیزار گیلان از سد سفید رود تامین می شود.

وی گفت: آب 58 هزار هکتار دیگر شالیزارها از رودخانه ها، چاه ها و آب بندان ها تامین می شود.