معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از شناسایی بیش از 36 گونه گیاهی در حال انقراض در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، عبدالرضا مهاجر گفت: تاکنون بیش از 36 گونه گیاهی در حال انقراض در استان اصفهان شناسایی شده است.

وی افزود: قلم، اُرس، زرین گیاه، دم گاوی، چِویل و گونه های اشنگبیل از جمله گونه های درحال انقراض است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان شناسایی مناطق رویشی، معرفی و ذخیره گاههای جنگلی و مرتعی، مخالفت با واگذاری این رویشگاه ها به بخش های صنعتی و معدنی، تکثیر گونه ها و آموزش به بهره برداران مراتع برای اصلاح و بهره برداری صحیح را از جمله اقدامات حفاظتی و نگهداری گونه های در حال انقراض برشمرد.

گفتنی است؛ 400 گونه گیاه دارویی در 173هزار هکتار رویشگاه طبیعی استان اصفهان می روید.