همزمان با هفته صنایع دستی نماد شهر زیر زمینی نوش آباد رونمائی می گردد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیر پایگاه میراث فرهنگی نوش آباد گفت: همزمان با هفته صنایع دستی نماد مجموعه باستانی شهر زیر زمینی نوش آباد رونمائی می گردد.

زهرا ساروخانی بیان داشت: طی کاوش های باستان شناسی تعداد زیادی پیه سوز در شهر زیرزمینی نوش آباد به دست آمده که تماما دارای لعاب فیروزه ای بوده و در دو نوع لوله دار و پیاله ای شکل هستند.

 وی افزود:از این پیه سوزها که روغن آنها از عصارخانه های نوش آباد تامین می شده برای روشنایی شهر زیرزمینی استفاده می شد. علاوه بر این طی مرمت بناهای تاریخی اطراف ورودی های شهر زیرزمینی نیز تعداد زیادی پیه سوز با همان فرم و تکنیک نیز به دست آمده است.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی نوش آباد گفت: با توجه به فراوانی و تنوع پیه سوزهای کشف شده در جریان کاوش های شهر زیر زمینی نوش آباد، این اثر به عنوان اولین نماد و سوغات شهرزیرزمینی نوش آباد معرفی و رونمایی می شود.

قابل ذکر است؛ این پیه سوزها مقارن با روز جهانی صنایع دستی در شهرزیرزمینی نوش آباد رونمایی و در معرض دید و نمایش علاقه مندان و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی این اثر ارزشمند حهانی قرار خواهد گرفت.